Pragnę przedstawić na niej moją ofertę w zakresie videoreportaży i fotoreportaży.